هفدهین نمايشگاه بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رساني (ايران تله كام 2016) با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ايران و با همکاری شرکت سهامي نمايشگاههای بين المللی ج.ا.ايران،  توسط شرکت پالار سامانه از تاريخ 4 لغايت 7 مهرماه 1395 در محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران برگزار خواهد گرديد.

منبع : کارآفرینان شریف صنعت(ثبت 1656) |هفدهین نمايشگاه بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رساني (ايران تله كام 2016)
برچسب ها : المللی ,رساني ايران ,اطلاع رساني ,صنايع مخابرات ,المللی صنايع ,هفدهین نمايشگاه ,اطلاع رساني ايران ,المللی صنايع مخابرات